Followers

Sunday, June 20, 2010

APE ADA DENGAN CINTA....

APE ADA DENGAN CINTA....
jIka hatI memPersoaLkan erTi seBenar Cinta...

APE ADA DENGAN CINTA....
jika kesuCian cinta DinoDai..

APE ADA DENGAN CINTA....
Jika KepercayAan tiDak disalUti dalAM perHubungAn

APE ADA DENGAN CINTA....
jikA Kasih sejatI tidaK wuJUd dalAm diri...

APE ADA DENGAN CINTA....
jikA kasiH haNya ada Pada seOrang iNdividU sahaja....

APE ADA DENGAN CINTA....
jikA ikaTan PerHUbungan haNya diKuasai oleH perasAan EGO

APE ADA DENGAN CINTA....
jika segAla kesengsaraAN hanya kiTA saje yaNG RAsa

APE ADA DENGAN CINTA....
Jika daLam diri hanya untuk jadikan IA permaiNan kehiduPan

APE ADA DENGAN CINTA....
Jika segala Luahan dalaM hati tidAk dapat disampAikan

CINTA AKAN BERMAKNA.......
JIKA IA BERMULA DARI HATI SAMPAI KE JINJANG PELAMIN.....
ALHAMDULILLAH...


luahan ini NHSL dapt ilham dalam bas semasa pulang ump...
20/06/2010

2 comments:

signature