Followers

Monday, June 21, 2010

KAU TERISTIMEWA


biLa DiKenanG Jiwa merintiS
Bila diuNgkap liDah TerkeLu
iTulah realIti yanG ada Dalam diri Ini
Bila dikenang 21 TahuN dUlu
DialaH oraNg yanG palIng gemBira
Seorang InsaN yaNG menanTi peNUh kesaBaraN KelaHiran seoRang CahaYa
SeoaraNg InsaN yanG memilikI Kasih sAyang yanG tidaK TErhingga
Dialah InsaN YanG mempUnyai JIwa yang KEntal
Jiwa yang selama Ini ku tAk DapaT Rasai tP.... dia meMIlikinya
Ia tErbukTi Ketika dia KehilangaN seOraNg CahaYA keBahagIaaN
bAGI DIa bIARLAh ia RAsAI KEsedihan Itu tanPa dIketahUI sesiaPa
KepenatAN mencaRI Rezeki KelihatAN Bila iA pulANg
KepenaTAn Yang disaLUti denGan kasiH sAyaNg memBUatkaN Dia gemBIRA TanPA mengeLUh
Baginya CiNtA Pada keluarGA AdalAh terBAik
ia membuAtku menjadIkan Dia menTor Cintaku..
ITULAH DIA..
iNsan yanG sentiAsA dibelakangKu tanpA KU sedAr..
TERIMA KASIHKU UCAPKAN..
DIALAH AYAHKU
DIALAH SAHABATKU
DIALAH PELINDUNGKU
DIALAH ALI BIN A HAMID
SELAMAT HARI BAPA DARIKU...
TQ ALLAH MEMBERIKAN KU SEORANG INSAN YANG KINI AYAHKU.....

No comments:

Post a Comment

signature