Followers

Saturday, June 19, 2010

KU BERLARI......

Ku ingIn BerLari seJauh mUngKIn ...
SeHinGga ku tidak mEncaPainye..
AgaR iA TidaK dapat meNjanGkaui ku...
tApi tiap kali Ku beRlaRI..
seOlah-olAh baYangannyE meNgekori ku...
ia MengEkorIku tnpA aDa rasa jeMU...
KU muLa BosaN ....
Seperti seOrang PEnjeNayah YanG diEkori OleH mata-maTa..
BetulkaH tiNdAkan yanG ku aMBil inI?
Ku larI darI KEyataaN daN kebenARan.....
keYataaN Yang bEnar-Benar daTanG LubUK hatI ku...
BenarKAh seMua inI aKan berAkhir jiKa Ku lari daRi nye???
ku BerlarI HanYa keraNa IngiN meLengkaPKan kehidUpaN egO seoraNg lelaki...
Ego leLaki yaNG HanYa maHukan kemenANGAn...
Ego itu juGa yanG meMbUatku deRIta...
Derita yanG semakiN harI melenYApkaN KecEriaaN YanG adA dAlam dIRi ku..
BahagikaH diriKu ini?
kU seOlah-olaH meNjeruT diriKu sendirI di tali gaNTUng...
Ya ALLAH....
Ku perlUkaN keKUAtan agar dApat menyingkirKAn PErasaaN iNi....
aGar perasaaN itu tiDAk laGi mengekoriku dan MenyelubungI diriku...
apeKah PERASAAN itu?
C _ _ _ _ _ U

No comments:

Post a Comment

signature